Server Info
  • Phiên bản : Odin Wraith
  • Tỉ lệ kinh nghiệm: 2000x
  • Tỉ lệ rớt đồ: 1000x
  • Tỉ lệ nạp thẻ: 5000KNB = 20k VND
  • Nhiệm vụ mới lạ. Phần thưởng hấp dẫn
  • Tất cả các boss đều rớt đồ chuẩn
  • Phụ bản chuẩn phiên bản cũ.
  • Băng Phong Thành
  • Chiến Trường Thượng Cổ