How to Connect
Link tải game googledrive :
Link tải game Mediafire :
Sữa lỗi Net Framwork 4.0 file capnhat.exe :
Sữa lỗi side by side error
  1. Tải bản sửa lỗi Tải về
  2. Sau khi cài đặt xong bạn có thể chơi game được rồi!
  3. Điều khiển máy tính Teamviewer (khi cần trợ giúp)
  4. Teamviewer Tải về